EĞİTİM DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 
 
Su, tüm canlıların yaşamında en önemli etkendir. Canlıların, yaşamını sürdürebilmesi için suya önemli ölçüde ihtiyacı vardır. Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışı etkileri su kaynaklarını azaltmaktadır. Su kaynakları sınırlı olması sebebiyle, tüm canlıların su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Niteliksel ve niceliksel olarak bakıldığında, su tüketimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır.
 
Suyun aşırı, gereksiz ve zararlı tüketimi sonucu, yaşamı olumsuz yönde etkilemesi, kamuoyunu daha duyarlı ve bilinçli hale getirmiştir. Su kaynaklarına erişimin gelecek nesillere aktarılması adına; suyun tasarruflu ve dengeli kullanımına, korunmasına ve sürdürebilirliğine dair hem bireysel hem kamusal rollerde her türlü uygulama ve politika faaliyetleri yapılmaktadır. Geleceği yaşanabilir kılmak için tüm canlı ve cansız varlıkların değerinin anlanması, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu sebeple; su kaynaklarının bilinçli tüketilmesi önem arz etmektedir.

Günlük hayatta su tüketimimizi azaltmak için bazı önlemler


















Geleceğin Suyu - İstanbul Gelişim Üniversitesi


"Geleceğin Suyu" bilgilendirme dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.