Eğitim Destek Koordinatörlüğü
Uzmanlık Alan Dersleri
  1.   Eğitim Destek Koordinatörlüğü
  2. Haberler


Uzmanlık Alan DersleriUzmanlık Alan Dersleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 7 farklı ders modüllerinden oluşmaktadır. Bu modüllerin her biri farklı alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmanızı hedeflemektedir. Aynı uzmanlık alanı derslerinden en az iki ders alan ve en az "CC" harf notu alan ile başarılı olan siz öğrencilerimize ilgili alanın uzmanlık alanı sertifikası verilecek ve bu dersler diploma ekinde gösterilecektir.

TASARIM MODÜLÜ
Mekan, Zaman ve Tasarım
Fikirden Ürüne Yenilikçi Tasarım
Ahenk, Denge ve Görsel Tasarım
Düşün ve Yap: Yaratıcı Düşünme ve Tasarım
 
DAVRANIŞ MODÜLÜ
Yapay Zeka ve İnsan Davranışları Arasındaki İlişki
Dijital Çağda Siyasal Davranış ve Sosyal Kimlik
Anormal Davranış: Problemli Davranışı Farketme Yolları
 
YENİLİK
Yönetimde İletişim Ağı Sanatı
Ekonomik Başarıya Ulaşmanın Yolları
Sürdürülebilir İnovasyon Inovasyon ve Teknoloji ile Yenilikçi Olma Yolları
Yaratıcılıktan Girişimciliğe: Inovatif Düşünmenin Önemi
 
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
Kültürel Psikoloji: Kültürün Davranışlarıma Etkisi
Kültürel Farklılıkları Anlama: Farklı Kültürlerle İletişim Kurmanın Yolları
Kadın ve İnsan Hakları: Kadını Anlamak
Stresi ve Çatışmayı Yönetmenin Yolları
 
ÜST DÜZEY DÜŞÜNME
Buluşçu Düşünme Becerisi
Bir Yaşam Becerisi Olarak Karar Verme
Karmaşık Problem Çözme Yöntemleri
Adaptasyon Becerisi: Bilişsel Esnekliği Arttırma Yolları
 
İNGİLİZCE
Learning English Through Movies
Academic Writing Workshop
Learning English Through Drama
English for Career Development

Haberler